Twee naturen

Wedergeboorte is geen opwaardering van de oude mens, maar het ontstaan van geheel nieuw – eeuwig – leven en pas mogelijk sinds de opstanding van Christus. God gaf Hem bij die gelegenheid de Heilige Geest, zoals Christus die nu doorgeeft aan de gelovige. Zolang een christen ook het oude, aardse leven nog met zich meedraagt, heeft hij twee naturen, waarvan de Goddelijke in principe niet zichtbaar is. Maar God kent gelovigen juist alleen – als volmaakt – in Christus en verwacht dat zij dat ook elkaar doen. Negeren van de oude mens, die ‘voor dood houden’, is de beste manier om die te bestrijden. Dat is de vrucht van door het Woord gevoed nieuw denken. Door de aardse natuur onder de wet te bren-gen, houdt men die juist voor levend. Van de oude mens gebruikt God alleen het lichaam, in zoverre de gelovige dat aan Hem ter beschikking stelt. Hoe meer ruimte hij geeft aan de nieuwe mens, hoe minder er voor de oude overblijft. “Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart.”