De Leer van Jezus

Hoewel alle nieuwtestamentische waarheid is ontleend aan woorden van de Heere Jezus, bevatten de Evangeliën, naast veel ‘losse’ uitspraken, slechts drie gestructureerde toespraken van Hem (twee ‘bergrede’s’ en wat Hij zei in...

Symboliek in de natuur

Edelstenen, seizoenen, vogels, bijenvolken, dolfijnen. Enz., enz. Wie er oog voor kreeg, ziet in al die onderdelen van de natuur een verwijzing naar de Schepper en wat Hij ons heeft te zeggen....

De Twee Naturen

Wedergeboorte is geen opwaardering van de oude mens, maar het ontstaan van geheel nieuw – eeuwig – leven en pas mogelijk sinds de opstanding van Christus. God gaf Hem bij die gelegenheid...

Universalisme (Alverzoening)

Hoewel de Heere Jezus Christus Zijn werk deed voor alle mensen, wordt niet iedereen behouden. Die boodschap wordt bestreden door degenen die de leer van de Alverzoening – het universalisme – aanhangen....

Het Jordaandal

Gods handelen met mensen wordt soms in de Bijbel geografisch gemarkeerd. Sommige gebieden hebben een grote zo wel historische als toekomstige betekenis. Dat geldt zeker voor het honderden meters onder de zeespiegel...