De deur door

Hoewel het christendom er nauwelijks meer in gelooft of het zélf wil bouwen, is het Koninkrijk van Christus het centrale thema van de Bijbel. Daar komt men alleen door wedergeboorte in. De...

Rolmodellen

Dat onder de wet – volgens Paulus een ondraaglijk juk – het natuurlijke leven van de mens tot niets leidt, bewees het Jodendom. Wedergeboren mensen leven uit genade. Dat levert een probleem...

Ai

Omdat alles wat gebeurde met het volk Israël voorbeelden voor de Gemeente zijn, geldt dat ook voor de inname van Jericho, dat 400 meter onder zeeniveau ligt en een beeld van de...

Oud nieuws

Altijd is het licht des levens er geweest, maar onder het Oude Verbond was dat nog niet zichtbaar. Daarom moet het Oude Testament worden gelezen in het licht van het Nieuwe, waarvan...

Jesaja vandaag

Gods Woord, Zijn eeuwig plan weergevend, is er altijd geweest. Zowel Jesaja als Paulus spraken er over. Het boek Jesaja bevat profetieën over de oordelen over de volkeren én de zegeningen onder...

Profetische feesten

Zowel Abraham als (later) het uit de slavernij in Egypte verloste Israël ging op weg naar het beloofde land. Het volk -niet alleen de Joden (twee stammen) dus – werd geacht Gods...