Paulus & Profeten in Rom. 9-11

Hoewel de apostel Paulus uit gewoonte beschuldigd wordt van het brengen van een nieuwe leer, moet toch heus worden vastgesteld, dat hij zich in al zijn brieven beroept op oudtestamentische schriftplaatsen. Geen...

Een veel beter verbond

De diverse verbonden die God in de periode van het Oude Testament sloot zoals met Abraham, Noach, Mozes en Da vid mondden uit in het Nieuwe Verbond. Dat werd van kracht bij...

Jericho

Wie kent het niet, het lied over Jozua en de slag om Jericho. And the walls came tumbling down. Het bezingt de intocht van de Israelieten in het beloofde land en de...

Onvergankelijk Woord

“Ons werk bestaat uit het aanpassen van het godsbeeld aan de veranderende tijd”, sprak de zich voor theoloog uitgevende geïnterviewde voor de radio. Wat zou het godsbeeld moeten beginnen zonder het theologisch...

Verborgenheden

Natuurlijk, velen doen het. Men kan het woord “verborgenheid” eenvoudig negeren. Dan resteert bijvoorbeeld: het Koninkrijk der hemelen, Christus, Zijn Wil, de ongerechtigheid. In plaats van de verborgenheid van het koninkrijk, de...

Gods plan in de geschiedenis

Onder het devies “God wil dat alle mensen zalig worden” (1 Tim. 2:4) wordt het werk Gods beschouwd als soteriologisch van aard. Opzettelijk of niet: hiermee wordt de (redding van de) mens centraal gezet...