Rijdend op een ezel

In alle vier de Evangeliën wordt verteld over wat algemeen bekend is als “de intocht in Jeruzalem”. Maar van een koninklijke íntocht was toen zeker geen sprake. Het was slechts een tocht náár...

Leiding en lot

Terwijl vele gelovigen betuigen dat hun leven door God wordt geleid, worden anderen gefrustreerd door de constatering dat bij hen tijd en toeval hun leven bepaalt en die goddelijke leiding kennelijk ontbreekt....

Filippenzen

Onderstaande vers is de kern van het Evangelie en dat zou tot blijdschap moeten leiden. God heeft ons aanvaard en tot Zich genomen. Uit die blijde boodschap (Evangelie) zouden wij leven. Als...

Openbaring

Openbaring wordt vaak gezien als een ondoorgrondelijk boek, maar dat is in strijd met de titel. Die betekent: onthulling. Men beschouwt het als verborgenheid, omdat men de voorgaande boeken niet kent en daarom het...

Vergeving

God heeft de mensheid vergeving geschonken, zonder daaraan eisen te verbinden. Zelfs het belijden van zonden is geen voorwaarde voor het krijgen ervan. Overigens betekent vergeving van God niet automatisch eeuwig leven....

Wijze en dwaze maagden

Veel christenen menen zich in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden te herkennen en trekken de conclusie dat ze goed hun best moeten doen en netjes moeten leven om niet...