Israëls herstel

Hoewel Israël tot uitdragen van Gods zaligheid is geroepen, functioneert dat volk niet in overeenstemming daarmee. In de toekomst zal dat wel zo zijn, pas nadat het tot geloof is gekomen. Dan...

Brood en Beker

Ongezuurd brood en wijn zijn, sinds Christus opstanding, tekenen van het nieuwe verbond en het nieuwe leven. Daarmee wordt, anders dan wat de christelijke traditie rond het Heilig Avondmaal vaak doet vermoeden,...

De Christelijke vrijheid

De natuurlijke mens is slaaf van zijn oorsprong en daardoor niet vrij, in tegenstelling tot de gelovige. Diens praktische wandel zou in overeenstemming moeten zijn met de verkregen vrijheid. ‘Sta daarin’, waarschuwde...

De ware kerk

Adviezen om kerkverlating te beteugelen hebben weinig van doen met de éne Gemeente van Christus, die Hij Zelf bouwt. Degenen die tot Zijn Lichaam behoren kúnnen dat dus niet verlaten. Er zijn...