Wijze en dwaze maagden

Veel christenen menen zich in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden te herkennen en trekken de conclusie dat ze goed hun best moeten doen en netjes moeten leven om niet...

De rode vaars

Wat is er zo bijzonder aan? Waarom komt Paulus er in Hebreeën 9 op terug? Wat is de grotere betekenis van het offeren van de rode vaars en van de as die...

Twee opgewekte vrouwen

In dit Bijbelgedeelte lopen twee tekenen door elkaar heen. Zowel de opwekking van het dochtertje van Jaïrus als de genezing van een bloedvloeiende vrouw beelden herstel van vruchtbaarheid uit. De weg van...

Abrahams offer

In Genesis 22 vinden we de beschrijving van Abraham, die zijn zoon Izak moest offeren. Abraham is een type van Christus en Izak van de Gemeente. In dit offer wordt geïllustreerd dat...

De verloren zoon

De gelijkenis van de verloren zoon spreekt tot onze verbeelding. Een jonge man loopt weg van huis, jaagt de erfenis erdoorheen, komt tot inzicht en gaat terug naar zijn vader. Die wacht...

Nicodémus

De Here Jezus leest Nicodémus, farizeeër en orthodox leraar in het jodendom, de les. In korte tijd wordt hem drie keer met grote nadruk verteld waar het om gaat. Namelijk dat wie...