Bijbelse typologie

Typologie (het Griekse “tupos”, vertaald met “voorbeeld”) wordt in de Bijbel gebruikt ter illustratie van het onderwerp dat besproken wordt. Voor wie zich niet aan Christus onderwerpt, wie niet gelooft dat alleen...

Oudsten in de Gemeente

Petrus geeft de ouderlingen in de Gemeente de opdracht om de kudde Gods te weiden. Uit dit vers blijkt dat “ouderlingen” en “herders” hetzelfde zijn. Ook de begrippen “oudsten”, “voorganger” en “opziener”...

Honing

In deze geschiedenis voert het leger van Israël, onder leiding van Saul en zijn zoon Jonathan, oorlog tegen de Filistijnen. Saul heeft het leger opdracht gegeven niet te eten, totdat hij de...

Wie is mijn Naaste?

Een wetgeleerde stelde deze vraag aan Jezus in verband met zijn eerder gestelde vraag hoe hij eeuwig leven kon beërven. Hij had inmiddels zelf het antwoord gegeven, maar wie de naaste, met...