De baard van Aäron

Nieuw leven voor de mens is mogelijk! Niet uit zichzelf maar alleen door dé Koning, Hogepriester en Profeet, de Here Jezus Christus. Hij is gezalfd met kostelijke olie die als eerste over...

De drijvende bijl

Een bijl drijft niet en daarmee is het een eigenaardig geschiedenis, die speelt in de tijd van Elia en Elisa. De “drijvende bijl” zit vol met typologie. Het laat zien dat wie...

Mozes, Aäron en Hur

De geschiedenis van de strijd tegen Amalek, waarbij Mozes, Aäron en Hur een voor ons wellicht wonderlijke taak dienden uit te voeren, bevat weer volop typologie. Bijvoorbeeld in het gezamenlijk “optreden” van...

David in de spelonk van Adullam

Koning David is een type van onze Heer en Heiland, de Here Jezus Christus. David werd door God vanuit een vernederde positie geroepen en in die Kracht en dat vertrouwen verrichtte David...

Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?

Paulus vroeg aan de volgelingen van de Heer: “Hebben jullie Heilige Geest ontvangen, toen jullie tot geloof zijn gekomen?” Later zal hij in de Éfezebrief aan hen daarop terugkomen. Die Éfeziërs geloofden...

Izak en Ismaël

In dit Schriftgedeelte liggen vele wetenswaardigheden opgesloten omtrent de twee vrouwen van Abraham en hun zonen. Eigenlijk moest Ismaël als oudste zoon het eerstgeboorterecht ontvangen. Hij moest daarmee een erfgenaam zijn van...