Een veel beter verbond

De diverse verbonden die God in de periode van het Oude Testament sloot zoals met Abraham, Noach, Mozes en Da vid mondden uit in het Nieuwe Verbond. Dat werd van kracht bij...

Gods plan in de geschiedenis

Onder het devies “God wil dat alle mensen zalig worden” (1 Tim. 2:4) wordt het werk Gods beschouwd als soteriologisch van aard. Opzettelijk of niet: hiermee wordt de (redding van de) mens centraal gezet...

De Olijfberg

De gouden ‘rotskoepel’ op de tempelberg te Jeruzalem moge dan een hoogtepunt zijn in het Heilige Land, de top van de Olijfberg is 65 meter hoger! En van daar keek eens Jezus...

Opgestaan!

Terwijl sommige hedendaagse theologen niet in Christus’ opstanding geloven en ook The Passion niet verder komt dan het lijden en sterven aan het kruis van de Heer, is Pasen toch het belangrijkste...

De wet is voor kinderen

De door God via Mozes gegeven wet, beëindigde Hij bij de dood van de Here Jezus. Door Diens opstandig als de Gezalfde werd een Nieuw Verbond van kracht, waarin de genade heerst...